Van zelfbeheer tot nieuwe wooncoöp in Noord!

Geschiedenis

Na een jarenlange strijd door de bewoners van de Burgemeester Roosstraat heeft de gemeente zo’n twintig jaar geleden ingestemd met het verwijderen van de woningen van de toenmalige slooplijst.

Vereniging de Roos is januari 2000 opgericht met als doel de karakteristieke woningen op de Burgemeester Roosstraat te verbeteren en beheren.

Een veranderende buurt

Afgelopen jaren is de stad ten goede aan het veranderen, nieuwe koopkrachtige buren wisten de wijk te vinden. Al met al is de wijk er mooier op geworden – maar ook duurder.

Vereniging de Roos wil investeren in het vastgoed voor noodzakelijke planmatig onderhoud om de toekomst ook weer samen, in veilig, betaalbaar en duurzaam vastgoed, tegemoet te gaan.

De Roos pakt door

Alle bewoners en gebruikers van Burgemeester Roosstraat 25-35 willen in de wijk blijven wonen en werken. De vereniging wil het vastgoed (op termijn) verwerven, om zo ook de komende 30 jaar aan te kunnen.

We maken daarvoor de overstap naar een coöperatie, gebaseerd op het VrijCoop model.

Een-en-twintig betaalbare huurwoningen. Een hele klus, maar we gaan er voor!